Bacwka w Niedzicy

2019-08-01

Budowa bacówki wraz z elementami maej architektury w ramach projektu: „Utrzymanie rónorodnoci biologicznej k i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej” dla  Zespóu Parków Krajobrazowych Województwa Maopolskiego. Lokalizacja projektu: Niedzica

powrót do aktualności